Material

Här fyller vi på med material som produceras under projektets gång.
 
"GLIMTAR UR MITT LIV MED IF"  - en film med tilllhörande diskussionsfrågor.
Conny Bergqvist intervjuas av projektledaren Kia Mundebo.


Om Conny
Conny Bergqvist föddes 1950 och har upplevt växlingarna i samhället för personer med intellektuell funktionsnedsättning IF under dryga 70 år. I filmen berättar Conny om olika händelser under livet som påverkat honom mycket och reflekterar över hur livet ändras som pensionär. 
Conny är dessutom, tillsammans med Janne Pettersson, projektambassadör för Gott liv som äldre.
Både Conny och Janne kommer att medverka i fler filmer under projektets gång.


I utbildningssyfte eller för privatpersoner
Till filmen finns ett antal diskussionsfrågor som du enskilt eller i grupp kan reflektera över.
Det kan vara ett bra underlag att använda i utbildningssyfte eller i arbetsgruppen för att få igång tankar, reflektioner och diskussioner kring hur det är att åldras med IF. 

Men både film och frågor fungerar lika bra för dig som är nyfiken och vill veta mer om hur det är att leva och åldras med IF


Se filmen på YouTube här, du kan också klicka på bilden av Conny.


Du hittar diskussionsfrågorna här eller via klick på den röda knappen.