Seniorexpert

För att öka delaktigheten och få möjlighet att påverka den egna livssituationen har vi utbildat äldre (50 år och uppåt) med lindrig IF till SENIOREXPERTER.
Utbildningen har skett i studiecirkel format i samverkan med lokala FUB och Studieförbundet Vuxenskolan.


Startskottet gick i augusti 2021 och utbildningen pågick under två år och i fyra kommuner. Kommunerna är Karlstad, Stockholm, Luleå och Linköping. Höstterminen 2023 går seniorexperterna en fortbildning i talarträning.


Innehåll

Under utbildningen talar vi om hur det är att åldras med IF och vad som händer efter pension. Det blir en träff i veckan med totalt 15 träffar.

Utbildningen har bestått av 4 huvudteman, nämligen boende, aktiviteter, åldrande och delaktighet.

Deltagarna har lärt sig mer om:

  • hur man kan bo när man blir äldre
  • vad man kan göra när man blir äldre
  • hur åldern kan påverka människor fysiskt och psykiskt
  • hur man kan vara med och påverka sitt och andras liv


Under utbildningen har deltagarna:

  • gjort studiebesök på olika typer av boende och aktiviteter
  • pratat med politiker och beslutsfattare i den egna kommunen
  • synts i social medier (redan vid start har bla Luleå och Karlstad blivit uppmärksammade i både radio och tv)
  • Bidragit med mycket erfarenhet och kunskap om hur det är att åldras med IF till projektteamet


Nu är deltagarna diplomerade seniorexperter.
De kan nu hjälpa kommuner och organisationer att planera bra boenden och bra aktiviteter för äldre med IF.


Är du nyfiken på hur det går?

Följ seniorexperterna på FACEBOOK och INSTAGRAM

Diplomering av seniorexperter

Utbildningen till seniorexpert har pågått i 2 år. Den har varit indelad i 4 teman, boende, aktiviteter, åldrande och delaktighet. Under utbildningen har deltagarna gjort många studiebesök och även fått besök av olika personer.

De har bokat in träffar med beslutsfattare av olika slag och berättat om hur de har det. Samt förstås hur de skulle vilja ha det!


Till hösten är tanken att seniorexperterna ska kunna konsulteras av kommuner och organisationer som behöver stöd i att utveckla sitt arbete och sin planering kring äldre personer med IF. Mer info om hur kommer senare!


Karlstads seniorexperter diplomerade

19 april var det dags för seniorexperterna i Karlstad att bli diplomerade. På plats var förutom gruppen och cirkelledare även företrädare för Studieförbundet Vuxenskolan,FUB Karlstad, projektteamet och sist men inte minst en journalist från Nya Wärmlands Tidning.

Diplomering av seniorexperter i Linköping

Den 16 mars 2023 diplomerades seniorexperterna i Linköping under högtidliga former. På plats var förutom gruppen och cirkelledare även representant från Studieförbundet Vuxenskolan,,projektteamet och en journalist från Östgöta Correspondenten.


25 april var det dags för diplomering av seniorexperterna i Stockholm.

Tomas var tyvärr sjuk och kunde inte delta.

Vi hade högtidlig diplomutdelning och sedan firade vi tillsammans.

 


Luleågruppen hade sin avslutning den 2 maj.

Även här blev det tal och diplomutdelning följt av festligt firande.