Seniorexpert

För att öka delaktigheten och få möjlighet att påverka den egna livssituationen kommer äldre (50 år och uppåt) med lindrig IF att utbildas till SENIOREXPERTER.
Utbildningen sker i studiecirkelformat i samverkan med lokala FUB och Studieförbundet Vuxenskolan.


Startskottet gick i augusti 2021 och utbildningen pågår under två år och i fyra kommuner. Kommunerna är Karlstad, Stockholm, Luleå och Linköping.


Innehåll
Under utbildningen talar vi om hur det är att åldras med IF och vad som händer efter pension. Det blir en träff i veckan med totalt 15 träffar.

Den första terminen har fokus på boende.

Deltagarna kommer att få lära sig mer om

  • hur man kan bo efter pensionering
  • vad man kan göra efter pensionering
  • hur man kan vara med och påverka sitt och andras liv


Under utbildningen till seniorexpert kommer deltagarna att:

  • göra studiebesök på olika typer av boende och aktiviteter
  • prata med politiker och beslutsfattare i den egna kommunen
  • synas i social medier (redan vid start har bla Luleå och Karlstad blivit uppmärksammade i både radio och tv)


Efter utbildningen 
Efter avslutat utbildning får deltagarna ett diplom som visar att de är seniorexpert.
De kommer sen att kunna hjälpa kommuner och organisationer att planera bra boenden och bra aktiviteter för äldre med IF.


Är du nyfiken på hur det går?

Följ de blivande seniorexperterna på FACEBOOK och INSTAGRAM