Ett år har gått sen vi startade projektet!
Det firade vi tillsammans med cirkelledarna som ska hålla i utbildningen till seniorexpert som startar i höst. 

Utbildningen är en unik satsning på äldre med IF vars syfte är att de blir experter att konsultera på livsvilkoren kring åldrande och IF. Utbildningen kommer även att följas av forskare, något vi är både stolta och tacksamma för!
Se en kort film om forskning kring utbildningen på YOUTUBE

Läs mer på våra social medier. FACEBOOK och INSTAGRAM

VILL DU VETA MER?

GOTT LIV SOM ÄLDRE är ett 3-årigt Arvfondsprojet som startades i augusti 2020. Vill du veta mer om syfte, mål och samverkansparter?
Läs mer om projektet här

Aktuell information om vad som händer i projektet  hittar du på våra sociala medier där vi uppdaterar löpande.
Främst på Facebook och Instagram men även på YouTube och Twitter  

Här på vår hemsida hittar du grundläggande information om projektet, och kontaktuppgifter.


Under projektets gång kommer vi samla dokument på hemsidan som du kan ladda ner.

Vi hoppas att du här ifrån enkelt kan komma vidare till det media som passar dig bäst.