FÖR AKTUELL INFORMATION

Aktuell information om vad som händer i projektet GOTT LIV SOM ÄLDRE hittar du på våra sociala medier,

Facebook  Instagram  YouTube och Twitter där vi uppdaterar löpande. 

Här på vår hemsida hittar du grundläggande information om projektet, och kontaktuppgifter.


Under projektets gång kommer vi samla dokument på hemsidan som du kan ladda ner.

Vi hoppas att du här ifrån enkelt kan komma vidare till det media som passar dig bäst. 

3-årigt nationellt Arvsfondsprojekt

Projektägare Länsförbundet FUB Västmanland

Delfinansiering Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)