Gott liv som äldre är avslutat, men vi vill tipsa er om att följa

Riksförbundet FUB:s nya nationella projekt Mötas och Må bra

vars mål är att öka livskvaliteten och förbättra hälsan hos äldre

personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller autism.


Mötas och Må bra är finansierat av Arvsfonden, har nio samarbetspartners och pågår under tre år. Projektet kommer att agera vägledande och hjälpa organisationer, kommuner och beslutsfattare med idéer, material och metoder som förbättrar levnadsvillkoren för äldre med IF och/eller autism.


- Resultatet av projektet Mötas och Må bra blir bland annat idéskrifter och metodkit som är gratis att använda för målgruppen och alla som jobbar med målgruppen, en win-win-win för alla helt enkelt, säger KiaMundebo, projektledare och sakkunnig i IF och äldrefrågor i projektet.


Följ Mötas och må bra på:
Hemsida: www.motasochmabra.nuFacebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555353365040 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/101461216/admin/feed/posts/?feedType=following

Instagram: https://www.instagram.com/motas_och_ma_bra/

Följartips!

Hej och välkommen till 

Gott Liv för äldre personer med IF.

Har du tänkt på att personer med intellektuella funktionsnedsättningar, IF
lever allt längre, precis som resten av befolkningen? Gott liv är ett Arvsfondsprojekt som tar reda på vad som krävs för att de ska få ett gott
liv som äldre.


Projektets viktigaste röster är personer med IF. Ofta kan de inte själva föra sin talan, men de behöver bli lyssnade på. Hur vill de leva, vilket stöd vill och behöver de ha?


För att ta reda på det har vi gjort intervjuer, tittat på boenden och aktiviteter, samt kartlagt vad personalgrupper behöver veta. Vi har utbildat expertgrupper med äldre personer med IF och samlat erfarenheter om delaktighet, ekonomi och digital inkludering med mera, för personer med IF.


Under våren 2023 har vi lanserat vårt slutmaterial. Materialet är gratis att ladda ner och du hittar det under rubriken Material ovan.


Vi har dokumenterat idéer och exempel som ska spridas till alla berörda - personer med IF, anhöriga, personal, chefer, handläggare, politiker och beslutsfattare – alla de som har makt att påverka livskvalitén för dessa personer.


Gott Liv är ettArvsfondsprojektsom sedan 2020 arbetat för att ta reda på vad personer med IF behöver när de blir äldre.Vi har fått förlängd projekttid och arbetar vidare till och med december 2023. Håll utkik efter nyheter i våra sociala medier.

Gott liv har fått förlängt!

Vi är mycket glada att kunna tala om att projektet har fått förlängt till sista december 2023.

Under förlängningen ska vi:

Fortbilda våra seniorexperter. De kommer att ha talarträning under höstterminen.

Ta fram reflektionsfrågor till vårt material.

Göra flera filmer

Hålla föreläsningar

Sprida kunskap och goda idéer!