Om projektet

I takt med att andelen äldre med intellektuella funktionsnedsättningar, IF växer, ökar behovet av mer kunskap hos organisationer, kommuner och beslutsfattare.


GOTT LIV SOM ÄLDRE- aktiviteter och boende för personer med IF var ett 3-årigt nationellt projekt som nu blivit förlängt med 5 månader. Projektet finansieras med stöd frånAllmänna Arvsfonden,delfinansieras avSveriges Kommuner och Regioner(SKR) ochLänsförbundet FUB Västmanlandär projektägare.Projektet startade i augusti 2020 med syfte att lyfta fram och sprida goda exempel och idéer som finns runt om i landet på hur man kan ordna bra lösningar gällande aktiviteter och boende för äldre med IF.

En viktig del är att ta reda på vad personer med IF själva tänker kring livet som äldre, kontra vad omgivningen tänker och erbjuder.En annan viktig del är att förbereda personer med IF på att själva arbeta vidare med äldrefrågor. Inom ramen för projektet har äldre med IF utbildats till seniorexperter på fyra orter i landet.


Vad har gjorts

  • Vi har tagit fram exempel på bra boende och bra aktiviteter i totalt 8 kommuner
  • Undersökningar gällande boenden har genomförts i Södertälje, Nyköping, Östersund och Laholm samt gällande aktiviteter i Vetlanda, Gävle, Fagersta och Växjö.
  • För att få en så rättvisande och genomlyst bild som möjligt har dels personer med IF och deras anhöriga/närstående/gode män, dels personal och beslutsfattare, samt hälso- och sjukvårdspersonal intervjuats.
  • Utbildning till seniorexpert har utförts i 4 kommuner nämligen Luleå, Karlstad, Stockholm och Linköping. Utbildningar har genomförts som studiecirklar i Studieförbundet Vuxenskolan under 2 år. Deltagarna har varit äldre med lindrig IF från 50 år och uppåt. Syftet med utbildningen har varit att de själva ska kunna komma med synpunkter på vad som är bra boende och bra aktiviteter för dem som äldre med IF och därmed påverka beslutsfattare.


Samverkan

Vi har förmånen att samarbeta med en mängd viktiga aktörer. Följande organisationer är samarbetspartners och stödjer projektet:


Resultatet

Målet är att öka kunskap, sprida goda exempel och öka delaktigheten för så väl personer med IF som för kommuner, verksamheter inom området och beslutsfattare.

Ett material har tagits fram som stöd i arbetet att hitta bra lösningar och arbetsmetoder, det innehåller bland annat:

  • Idé- och exempelmaterial kring aktiviteter och boende för äldre personer med IF
  • Lättläst skrift om vad vi undersökt, att gå i pension och flytt till nytt boende. Ovanstående material finns för gratis nedladdning på SKR:s webbsida. Länk till sidan finns på vår materialsida.


Resultaten har presenterats på lanseringsdagar i 4 kommuner (Stockholm, Malmö, Göteborg, Umeå)
Totalt har 15 kommuner deltagit projektet.